Magnetické úpravny vody   »   Supertok

KVALITA SUPERTOKU je dána dvojnásobným průtokem kapaliny silovým polem vylepšené konstrukce labyrintu větších a účinnějších permanentních magnetů a použitím ušlechtilých materiálů pro pouzdro. Zvětšenými rozměry výrobků je zajištěn průtok kapaliny bez omezení. 
- Zařízení na úpravu kapalin magnetickým polem
- Ochrana potrubí před vodním kamenem
- Supertok je doporučován do nových rozvodů jako prevence

ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ SUPERTOK JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ VODY.
Může tvorbu vodního kamene omezit, změkčit již vzniklé inkrusty nebo je i zcela rozpustit.
Zásady pro použití magnetického zařízení Supertok®
1. Supertok neodstraňuje tvrdost vody, ale zabraňuje tvorbě úsad CaCO3
2. Příznivé účinky lze očekávat:
- u vod středně tvrdých a tvrdých s karbonátovou tvrdostí Tk vyšší než 1,25 mmol/l (7° něm.), která je vyvážena koncentrací HCO3 s KNK 4,5 vyšší než 2,5 mmol/l.
- u vod s hodnotou indexu stability dle Ryznera Is nižší než 6,5.
- u vod se solností nižší než 2 mg/l, což odpovídá měrné elektrické vodivosti k přibližně pod 3000 uS/cm.
3. Míra tvoření krystalizačních zárodků je úměrná velikosti magnetického pole. Počet částic s vyšším magnetickým polem roste, velikost částic s magnetickým polem klesá.
Supertok® neupravuje pitnou vodu a je vyráběn na studenou a teplou užitkou vodu. Vodu ovlivňuje fyzikálním způsobem a nemění chemické složení vody.

2015 - 2023 © upravny-vody.cz webdesign | websystem | KAO.cz