Chemické úpravny vody   »   Odstranění dusičnanů

Odstranění dusičnanů se provádí centrálně nebo lokálně průtokem vody přes filtr s iontoměničovou náplní (anexem), která se po určité době musí propláchnout neboli zregenerovat roztokem soli (chloridem sodným). U našich filtrů se tyto regenerační procesy provádějí automaticky podle nastavení v ovládací hlavě úpravny. Automatické ovládací hlavy mají možnost u většiny velikostí nastavit i bypassový obtok, kterým lze naregulovat (ponechat) určitý zbytek dusičnanů. Tím se dá splnit norma 50 mg/l NO3- a přitom nezvedat nadměrně chloridy. To se využívá hlavně u centrálních instalací na pitné účely. Dále se dá využít lokální odstranění dusičnanů, kdy se filtr s anexovou náplní připojí buď na kuchyňské lince na perlátor nebo do kuchyňské linky s napojením pod baterii. Lokální úpravu vody je nutno regenerovat ručně.

2015 - 2024 © upravny-vody.cz webdesign | websystem | KAO.cz