Chemické úpravny vody   »   Reverzní osmózy

Reverzní osmózy slouží ke snižování celkové mineralizace vody. Tato filtrace pracuje na membránovém systému. Voda pod tlakem prochází přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu, v které jsou póry o velikosti 0,0001 mikrometru. Membrána proto pracuje na molekulární úrovni. Propustí jen malé molekuly vody a tím odděluje veškeré větší znečisťující látky. Například rozměr bakterií je - 0,2 až 1 µm, rozměr virů - 0,02 až 0,4 µm, rozměr pórů membrány - 0,0001 µm. Reverzní osmózou tedy odstraníte bakterie, chlor, chloridy, dusičnany, herbicidy, pesticidy a jiné organické látky … až z 93%, resp. až 100%. Reverzní osmózy jsou buď na jedno odběrné místo - do kuchyňské linky nebo průmyslové k jednotlivým technologickým celkům. Součástí reverzních osmóz do kuchyňské linky je zásobní desetilitrová tlaková nádoba do které se voda automaticky dopouští. Zásoba vody je neustále cca 7 lit. V sestavě je i specielní kohoutek, který se dá přidělat např. na kuchyňskou linku a zněj si uživatel napouští filtrovanou vodu z tlakového zásobníku, který se společně s filtry a filtrační osmózou umísťuje pod kuchyňskou linku. Odpadní vodu, kterou produkuje reverzní osmóza, je nutno připojit např. na odpad pod dřezem. Poměr filtrovaná odpadní voda se v praxi pohybuje cca 1 litr H2O / 2-4 lit. odpadní vody. Záleží na vodivosti vstupní vody. S větší vodivostí vstupní vody stoupá velikost odpadní vody.  Elektrické připojení není nutné, pouze v případě montáže reverzní osmózy i s UV lampou. Celá sestava je stavebnicového typu s návodem montáže, kterou lze provádět i svépomocí. Průmyslové reverzní osmózy se navrhují podle specifických požadavků výkonu a kvality výstupní vody. Jsme schopni sestavit zařízení až do výkonu více jak 30m3/hod.

2015 - 2024 © upravny-vody.cz webdesign | websystem | KAO.cz