Magnetické úpravny vody

Voda díky způsobu proudění v magnetickém poli přístroje SUPERTOK získává vlastnosti, které brání usazování nerostných látek a zároveň rozpouští již vzniklé minerální usazeniny. Mění se její fyzikální vlastnosti, ale nikoliv chemické vlastnosti. Působením magnetického pole dojde ve vodě v ovlivnění minerálních látek v ní rozpuštěných takovým způsobem, že tyto minerály se pak chovají jako nestabilní, nedokážou navázat elekronovou vazbu na jiný prvek a nekrystalizují. Tím nedochází k vytváření minerálních usazenin, vodního a kotelního kamene na stěnách potrubí a všech instalatérských a topenářských dílců. Voda je postupně schopna postupně rozpouštět staré úsady po dobu 8-12 hodin. Původní vlastnosti má voda zhruba po jednom dni.

- Zařízení na úpravu kapalin magnetickým polem
- Ochrana potrubí před vodním kamenem
- Supertok je doporučován do nových rozvodů jako prevence

ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ SUPERTOK JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ VODY.
Může tvorbu vodního kamene omezit, změkčit již vzniklé inkrusty nebo je i zcela rozpustit.

Filtrace vody je nedílnou součástí správně upravené vody. Síta vodních filtrů dokáží zachytit malé mechanické nečistoty, které škodí nejen v drahých zařízeních (myčky, vířivé vany), ale i v perlátorech, splachovačích atd.. Tvrdší částečky mohou i zničit keramické plochy u pákových baterií. Je důvod k použití filtru? Jste-li připojeni k veřejnému vodovodu a dochází-li často při jeho odstavení a opětovném zprovoznění k zanášení kohoutkových sítek nebo trysek ve sprchách či splachovačích, nečistotami z venkovního řádu nebo k vytékání kouskových nečistot (jako písek, zbytky rzi apod.), pak doporučujeme vybavit přívodní vedení filtrem na hrubé nečistoty. Montuje se na hlavní přívod vody - hned za vodoměr nebo i k čerpadlu, pokud jsou problémy s vodou z vlastní studně. Při takovémto použití lze filtr montovat na výtlak čerpadla, ale i na sání k jeho ochraně.

Montáž a servis Supertoku
Pro naše filtry zajišťujeme i jejich montáž a servis. Filtry svým zákazníkům dovezeme i s veškerým potřebným instalačním materiálem, zkompletujeme, seřídíme a nastavíme - zprovozníme a poučíme obsluhu.

Supertok 1 – G ½"
1.997,-- Kč    
Supertok 2 - G ¾"
3.025,-- Kč    
Supertok 3 RD - G 1"
4.840,-- Kč    
Supertok 3 - MAX G1"
4.961,-- Kč    
IPS KalyxX GreenLine G1“
11.690,-- Kč    
Supertok 3 - MULTIMAX G1"
5.445,-- Kč    
2015 - 2024 © upravny-vody.cz webdesign | websystem | KAO.cz